Cát, đá và bài học về sự tha thứ

Phải chăng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, hay đó lại là chính món quà dành cho chúng ta…?

Bình luận bài viết