Tuổi 25, khi người ta không còn những mộng mơ, nhưng cũng chưa đủ chín chắn để đối diện cuộc đời, vẫn chông chênh trước những suy nghĩ và lựa chọn. Chính những khó khăn của hiện tại làm người ta hoài niệm về những điều dĩ vãng. Và bất chợt ngoái lại thời gian trôi tuột, như triệu năm đã qua đi…

I only wanted to have fun

Learning to fly, learning to run

I let my heart decide the way

When I was young

Deep down I must have always known

That is would be inevitable

To earn my stripes I’d have to pay

And bear my soul.